background background background background
Facebook
Klientska zona
Zakony
Pracovne prilezitosti
Pridaj sa do tímu SP-TRANS
Pracovne prilezitosti

Základné údaje

Vzhľadom na skúsenosti získané počas 19 ročného fungovania spoločnosti, ponúkame svojím zákazníkom zaručené a kvalitné služby v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy tovaru. Medzi naše priority patrí bezpečnosť prepravovaného tovaru a presnosť jeho dodania podľa požiadaviek zákazníka. Spoločnosť má vypracovaný vlastný systém kontroly bezpečnosti dodávateľského reťazca.  Prispôsobujeme sa klientom a snažíme sa vytvárať  riešenia šité priamo „na mieru“,  a to predovšetkým s ohľadom na optimalizáciu prepravných nákladov a toku tovaru.

Pri zameraní sa na spôsob výkonu tejto činnosti sme vychádzali z požiadaviek zákazníkov, z legislatívnych predpisov a poznatkov nadobudnutých dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti. Po zlúčení všetkých týchto požiadaviek sme vypracovali systém tak, aby čo najviac vyhovoval požiadavkám zákazníkov a zároveň bol v súlade s platnou legislatívou.

Špecializujeme sa na prepravu kompletných nákladov, paletového tovaru, ocele a oceľových zvitkov. Zabezpečujeme prepravu tovaru v rámci celej Európskej únie. Štáty s najväčším percentuálnym podielom realizovaných prepráv sú uvedené v nasledujúcom grafe. 

Graf

Garancie spoločnosti:

 • členstvo v združení medzinárodných automobilových dopravcov - ČESMAD SLOVAKIA
 • poistenie Zodpovednosti medzinárodného cestného dopravcu podľa Dohovoru CMR do výšky 332 000,-EUR pre každé vozidlo do celej Európy
 • odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa zákona NR SR 56/2012 Zb. o cestnej doprave
 • finančná spoľahlivosť dopravcu v súlade s Nariadením (ES) č. 1071/2009
 • pravidelné odborné školenie osádok vozidiel
SP-TRANS, s.r.o.
Logistické centrum Malý Šariš
080 01  Prešov
tel. : +421 51 74 70 350
fax : +421 51 77 11 278
sptrans@sptrans.sk
sptrans@mail.t-com.sk
GPS:
N 49° 00' 02"
E 21° 11' 18"

Hodnoty spoločnosti

Naším poslaním je udržiavanie poprednej pozície prostredníctvom neustálej inovácie, ako aj nastavením najvyšších štandardov v službách a v podpore, ktoré poskytujeme našim zákazníkom. Medzi naše hodnoty patrí zodpovednosť, zdvorilosť, presnosť, rešpekt a profesionalita.

Spoločnosť disponuje nadštandardným personálnym a technickým zázemím. Vzhľadom k diskrétnosti poskytovaných služieb neuvádzame referencie našich zákazníkov, pretože komplexnosť a koncepčnosť našich služieb, ako i diskrétna ochrana všetkých informácií sú zásadnými devízami spoločnosti SP-TRANS.

Dokumenty

(231.12 kb)
(203.92 kb)
(87.18 kb)

Ekológia

Spoločnosť SP-TRANS si uvedomuje svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu. Prioritami environmentálnej politiky našej spoločnosti sú:

 • dodržiavanie záväzkov vyplývajúcich z platnej environmentálnej legislatívy a ďalších predpisov a požiadaviek v oblasti životného prostredia
 • moderný vozidlový park emisnej normy EURO 5EEV a EURO 6
 • maximálne využívanie kapacity vozidiel a znižovanie prázdnych kilometrov
 • dodržiavanie záväzkov vyplývajúcich z platnej environmentálnej legislatívy a ďalších predpisov a požiadaviek v oblasti životného prostredia
 • rešpektovanie súčasnej  a budúcej hodnoty životného prostredia
 • organizovanie návratu obalov a paliet,  aby mohli byť znovu použité
 • smerovanie našich zamestnancov k trvale zvyšujúcej sa zaangažovanosti a zodpovednosti.

Kde nás nájdete

SP-TRANS s.r.o.
Logistické centrum
Malý Šariš
tel. : +421 51 74 70 350
fax : +421 51 74 70 354