Budova bude rozdelená na dve časti na administratívnu a časť servisného strediska, kde sa dude vykonávať servis prevažne nákladných a prípojných, ale aj osobných motorových vozidiel.

Predpokladaný termín ukončenia stavby je júl 2015.

Predpokladaný termín otvorenia servisného strediska je september 2015.

viac